Přihlášení dítěte

Chcete přihlásit své dítě do dětské skupiny Duhový ráj ve Ždánicích? Paráda! Projděte si níže důležité informace k postupu přihlášení dítěte do naší duhové školičky. Už teď se na vaše dítko moc těšíme.

Děti 1

Vyplňte žádost:

Stáhněte si Žádost o umístění dítěte do dětské skupiny Duhový ráj ve Ždánicích.

Čitelně žádost vyplňte.

Vyžádejte si od lékaře Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte.

Vyplňte nebo si vyžádejte Potvrzení o podpořené osobě na trhu práce:

  • zaměstnanci
   → Potvrzení o pracovněprávním vztahu
  • studenti a účastníci rekvalifikačního kurzu
   → Potvrzení o studiu či účasti na rekvalifikaci
  • nezaměstnaní
   → Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce
  • osoby samostatně výdělečně činné
   → Čestné prohlášení (OSVČ)

Řádně vyplněné dokumenty buď:

  • pošlete na e-mail: zdanice@duhovyraj.cz,
  • nebo po předchozí domluvě přineste podepsanou žádost i s posudkem k nám do školičky.

Pozveme si vás:

V rámci přijímacího řízení je pro nás důležitý osobní kontakt a seznámení s rodiči i dítětem.

Na základě obdržené žádosti, lékařského posudku a potvrzení o účasti na trhu práce vás pozveme na osobní setkání.

Seznámíme se a společně si upřesníme všechny potřebné informace a nejasnosti.

Zodpovíme vaše případné dotazy.

Na setkání přineste s sebou:

čitelně vyplněnou a podepsanou Žádost o umístění dítěte do dětské skupiny Duhový ráj ve Ždánicích

vyplněný a lékařem potvrzený Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

Potvrzení o podpořené osobě na trhu práce

svůj občanský průkaz

Rozhodnutí o přijetí dítěte:

Vyjádření o přijetí či nepřijetí dítěte vám zašleme na e-mail uvedený v Žádosti o umístění dítěte do dětské skupiny Duhový ráj. Případně vás budeme informovat o zařazení na čekací listinu.

Jaké jsou podmínky přijetí dítěte?

věk dítěte od 1,5 roku do 5 let

zdravotní způsobilost dítěte

povinné pravidelné očkování dítěte, případně jeho absence z důvodu trvalé kontraindikace

vazba alespoň jednoho rodiče / zákonného zástupce na trh práce (zaměstnání, studium, rekvalifikační kurz, evidence na ÚP, OSVČ)

vyplnění, podepsání a dodání všech dokumentů

Jaká jsou hodnotící kritéria?

délka platnosti podepsané Smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině Duhový ráj

pravidelnost návštěvy dětské skupiny

rychlost přihlášení

věk dítěte

Přijali jsme vaše dítě do naší duhové školičky? Zjistěte, jaký je další postup a co od vás potřebujeme.