Proč přihlásit dítě do Duhového ráje?

Hledáte školku pro své dítě? Právě jste ji našli. Máme pro vás totiž hned několik pádných argumentů, proč je naše dětská skupina ideální volbou pro vaše dítě. Přesvědčte se sami. 😉

Respektujeme individuální potřeby každého dítěte.

Nastavujeme vhodné psychosociální podmínky výchovné péče.

O děti se specifickými potřebami pečuje asistent pedagoga.

Zaměřujeme se na harmonický a všestranný rozvoj dítěte.

Skrze různé činnosti a hry učíme děti správným postojům.

Vedeme je k osvojení základních zásad slušného chování.

Seznamujeme je s principy respektování a naslouchání.

Učíme děti správným hygienickým návykům.

Vedeme je k samostatnosti a zodpovědnosti.

Posilujeme tak jejich sebevědomí a sebedůvěru.

Probouzíme v dětech lásku a úctu k přírodě.

Maximálně podporujeme jejich zvídavost.

Rozvíjíme představivost a kreativitu.

Spolupracujeme s rodiči.

Pořádáme spousty akcí a aktivit pro celé rodiny.

Podporujeme mezigenerační souznění.

Sdílíme a předáváme jim tradice a zvyky.

Přesvědčili jsme vás? Pak na nic nečekejte a přihlaste své dítě.